FAKTURAČNÁ ADRESA

VlasMejker s.r.o.
Ľubovec 61

082 42 Ľubovec
IČO: 48068381
DIČ: 2120050449
IČ DPH: SK2120050449

BANKOVÉ SPOJENIE
Slovenská sporiteľňa, a.s
SK20 0900 0000 0050 6877 8778